Tuesday, March 6, 2007

View of Turning TorsoDenna smäckra pjäs huserar för tillfället i Limhamn. Plötsligt ser Turning Torso så litet ut...
Posted by Picasa

1 comment:

Ulf Käck said...

When the machines rock! (STRWI (Spot the reference (without Internet)))
Hej Petter. Känn dig varmt välkommen till bloggen och plåta på!