Tuesday, March 27, 2007

Ribbans kallbadhus

står ännu stadigt på sina pålar i Öresund.
Posted by Picasa

No comments: