Sunday, June 19, 2011

Bonneville-66

Friday, June 3, 2011

Suttit på den blå bänken...

Det som göms i snö