Tuesday, March 27, 2007

Turning Torso

speglar sig i dammen som finns utanför.
Posted by Picasa

No comments: