Sunday, March 18, 2007

Fångad av en stormvind

27 m/s (som SMHI utlovade) är egentligen i högsta laget, men vindkraftverket Clara på Värpinge i Lund stod och snurrade för fulla segel i vårstormen.

Posted by Picasa

No comments: