Monday, August 25, 2008

Tag

Där ute på hygget stod den, 5-6m hög. Kan det vara en "skogshuggar-tag"?

No comments: