Friday, August 1, 2008

Kvistar


...som kådar eller är det kanske ett par tårfyllda ögon?

No comments: