Friday, August 1, 2008

...och i Skåne.

Husqvarna Borstfabrik, 1954.

No comments: