Saturday, January 20, 2007

Romans

i 60 liter vatten, den skarpt gula Guppyhannen uppvaktar med framgång den mer färglösa honan.
Posted by Picasa

No comments: