Friday, January 19, 2007

Molnen

speglar sig i Höje å i skymningen.
Posted by Picasa

No comments: