Monday, December 11, 2006

Minimalism


Av en händelse satsade även jag på minimalism, dock något mer medvetet än Ulf, även om jag var omedveten om Ulf. Kvarnen finns i Bonderup.

No comments: