Monday, January 5, 2009

Dunsnö

Snö, fukt och stark kyla har bildat dunliknande kristaller som täcker stora delar av Svarttjärn.

No comments: