Sunday, December 14, 2008

Fornfynd i skogen.

Det som en gång var åkrar och hagar är idag skog.

No comments: