Tuesday, November 25, 2008

Nå´t på TV...?

1 comment:

Ulf Käck said...

Är det verkligen en Lacoste-krokodil på väggen till vänster ovanför TV:n?