Sunday, February 3, 2008

Krackelering

"På den yttersta dagen ska älgarna se in i tomma hus." Citat av Lars Lerin.

No comments: