Monday, September 17, 2007

Trumpetaren

Han spelade evergreens som genljöd över hela Guelparken.

No comments: