Sunday, August 26, 2007

En snigel

som kämpar på uppför ett grässtrå.
Posted by Picasa

No comments: