Sunday, July 15, 2007

Soluret

1 comment:

magnus said...

Med ett solur denna sommar måste du ju helt tappat tidsorienteringen. Själv känner jag bara hur terminen tickar sig allt närmare.