Sunday, June 24, 2007

På väg

Jägersros parkeringplats lite från ovan.
Posted by Picasa

No comments: