Wednesday, May 16, 2007

Ett småkryp

av något slag, på en röd putsad vägg.
Posted by Picasa

No comments: