Saturday, February 10, 2007

Mörka moln

över Universitetsplatsen och Palestra i Lund.
Posted by Picasa

No comments: